Jurisprudentie

De webservice voor verkrijging van Landelijke Jurisprudentie Nummers biedt u de volgende opties:
  • Zoeken op LJN;
  • Zoeken op vindplaats;
  • Zoeken naar updates.
Het 'zoeken naar updates' houdt in dat u met behulp van de webservice aan de LJN-index een overzicht kunt vragen van alle LJN's waarvan gegevens in de LJN-index zijn gewijzigd sinds een bepaalde datum/tijdstip. U krijgt dan een overzicht van nieuw uitgegeven LJN's, maar ook van LJN's waarbij vindplaatsen zijn toegevoegd of gewijzigd. Hiermee kunt u een eigen 'schaduw'-LJN-index opbouwen.

Voor het gebruik van de webservice dient u zich aan te melden; dit kan via onderstaande link. Wanneer u zich aanmeldt, ontvangt u de benodigde technische documentatie. Voor het gebruiken van de webservice dient u wel zelf over de noodzakelijke technische kennis te beschikken.
Vooralsnog is de webservice kostenloos. Niet uitgesloten kan worden dat hiervoor in de toekomst een kostendekkende vergoeding wordt gevraagd.

U kunt zich aanmelden voor de webservice op: http://www.rechtspraak.nl/Uitspraken/LJN-index/Webservice