Wetgeving

Ten behoeve van het aanbrengen van (digitale) verwijzingen naar nationale wet- en regelgeving is een standaard overeengekomen, waarbij op regelingsniveau wordt uitgegaan van betekenisloze identificatienummers, zoals toegekend binnen het BasisWettenBestand (BWB). Dit is het wettenbestand dat in opdracht van de Nederlandse Staat wordt onderhouden en beschikbaar gesteld via wetten.overheid.nl. Daarbij wordt de gehele regeling geÔdentificeerd door middel van een unieke en persistente sleutel, die is opgebouwd uit de letters BWB, een letter V wanneer de regeling een verdrag betreft of een letter R wanneer het om een nationale regeling gaat, en een 7-cijferig volgnummer.
Deze identificatienummers zijn opgenomen in de wettechnische informatie bij de regelingen en zijn in die zin individueel raadpleegbaar via wetten.overheid.nl.
Zij zijn bovendien automatisch via relevante criteria opvraagbaar gemaakt via een daarvoor specifiek ingerichte webservice; zie onder Webservices.

Besloten is dat op regelingselementniveau als standaard wordt uitgegaan van betekenisvolle IDís, die dus ook voor een ieder herleidbaar zullen zijn. In combinatie met het identificatienummer voor de regeling kan een regelingselement worden aangeduid op soort (bijvoorbeeld hoofdstuk of artikel) en datum of periode van geldigheid.

De laatste versie van de standaard is de Standaard logische links naar wetgeving, versie 1.3. Zie voor documentatie van deze en eerdere versies onder Implementatie.

Er zijn momenteel geen wijzigingsverzoeken aangemeld. Wijzigingsverzoeken kunt u aanmelden via info@juriconnect.nl.