Jurisprudentie

Op 28 juni 2013 is in Nederland de European Case Law Identifier (ECLI) ge´ntroduceerd. Dit is een code waarmee overal in de Europese Unie rechterlijke uitspraken uniform kunnen worden ge´dentificeerd en geciteerd. De (vrijwillige) ECLI-systematiek is eind 2010 vastgesteld door de Raad van ministers van de EU. Het document in het Publicatieblad van de EU vindt u hier: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:127:0001:0007:NL:PDF

De Raad voor de rechtspraak is in Nederland de nationale ECLI-co÷rdinator. Het ECLI-register maakt onderdeel van de uitsprakendatabank van Rechtspraak.nl: http://uitspraken.rechtspraak.nl.

Alle gegevens over ECLI zijn ook beschikbaar als open data. Zie voor meer informatie: http://www.rechtspraak.nl.

Over de correcte toepassing van ECLI als verwijzing is een Juriconnect-standaard gemaakt. Zie voor documentatie van deze standaard onder Implementatie.