EU-regelgeving

Voor de standaardisatie van identificatie en links naar EU-regelgeving is ervoor gekozen aan te sluiten bij de syntax zoals door de EU gehanteerd en aanbevolen. Door de EU is een URI-server ingericht die de mogelijkheid biedt om zonder grondige kennis van de structuur van EUR-Lex, logische links te leggen naar gepubliceerde en geconsolideerde regelgeving of andere relevante documenten. De syntax hiervoor is uitgebreid beschreven op de betreffende helppagina van EUR-Lex.

Ook in het wettenbestand van de overheid wordt deze syntax gevolgd. Verwijzingen naar Richtlijnen en Verordeningen van de Europese Unie zijn voorzien van een link naar EUR-Lex. Daarbij wordt gelinkt naar de documentatiepagina van de betreffende regeling.

Toekomstige ontwikkelingen hierin worden gemonitord door leden van de Juriconnect-werkgroep en zullen, indien relevant, hier worden vermeld.