Decentrale regelgeving

Ten behoeve van het koppelen van informatie aan decentrale regelgeving is een standaard overeengekomen, waarbij op regelingsniveau wordt uitgegaan van betekenisloze identificatienummers, zoals toegekend binnen de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). Dit betreft de collectie van de geconsolideerde decentrale regelgeving die door gemeenten, provincies en waterschappen wordt onderhouden cf. artikel 6 van het Besluit bekendmaking en besluitbaarstelling regelgeving decentrale overheden. Daarbij wordt de gehele regeling of een specifieke versie ge´dentificeerd door middel van een unieke en persistente identifier.

De laatste versie van de standaard is de Standaard decentrale regelgeving, versie 1.0. Zie voor documentatie van deze standaard onder Implementatie.

Er zijn momenteel geen wijzigingsverzoeken aangemeld. Wijzigingsverzoeken kunt u aanmelden via info@juriconnect.nl.