Algemeen

Als eerste stap is binnen het Platform uitwerking gegeven aan standaardisatie van de verwijzing naar wetgeving, identificatie van een verwijzing naar decentrale regelgeving, en standaard-URI's naar jurisprudentie. Overeengekomen standaarden worden, onder meer via deze website, beschikbaar gemaakt als 'open standaarden'. Dat wil zeggen dat:
  • De standaard is goedgekeurd en zal worden gehandhaafd door het Platform, en de lopende ontwikkeling gebeurt op basis van een open besluitvormingsprocedure die toegankelijk is voor alle belanghebbende partijen (consensus of meerderheidsbeschikking enz.).
  • De standaard wordt gepubliceerd en over de documentatie van de standaard kan vrijelijk worden beschikt. Het is voor allen mogelijk om de standaard te kopiŽren, beschikbaar te stellen en om niet te gebruiken.
  • Er zijn geen beperkingen omtrent het hergebruik van de standaard.

Voor het beheer van de standaarden is een Beheerplan (452kB) vastgesteld op basis van het beheer- en ontwikkelmodel voor open standaarden (BOMOS).

De door het Overlegplatform overeengekomen standaarden en de daarbij behorende documentatie zijn op deze website beschikbaar gemaakt.

Er zal nog een roadmap worden toegevoegd waarin de lijnen voor toekomstige ontwikkeling van de standaarden worden aangegeven.