Nieuwsarchief

De standaard Juriconnect heeft in de informatieketen haar weg gevonden Op donderdagmiddag 24 januari 2019 heeft bij de Raad van State een informatiebijeenkomst van Juriconnect plaatsgevonden. De bijeenkomst werd erg goed bezocht. Vanuit diverse disciplines uit het juridisch/fiscaal werkveld waren vertegenwoordigers aanwezig. Met een inleiding van Bart-Jan van Ettekoven, voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, werd de bijeenkomst geopend. Vervolgens hebben diverse ervaringsdeskundigen vanuit de Overheid, uitgeverswereld en organisaties van kenniswerkers hun toepassingen en ervaringen met elkaar gedeeld. Een bijeenkomst waarin het belang van de inzet van de Juriconnect standaarden door een ieder werd bevestigd. De standaarden zullen worden doorontwikkeld en er zullen, zoals bij alle standaarden, tools voor het gebruik worden ontwikkeld. Als bijlage worden naast het programma ook de sheets van de inleidingen gevoegd.

Presentaties
Platform Open Recht
Juridisch doctrine register
LinkeXtractor: orde in de citatiechaos
Sdu Rechtsorde
Wolters Kluwer, toepassing van Juriconnect

Versie 1.3.1 (standaard logische links naar wetgeving)
De versie 1.3.1 van de Standaard logische links naar wetgeving is gepubliceerd. Zie onder documentatie.
De openbare consultatie is afgesloten op 21 november 2014 en heeft geen verdere aanpassingen opgeleverd. De stuurgroep heeft op 13 februari 2015 akkoord gegeven op de versie 1.3.1.

Juriconnect standaarden toegevoegd door College Standaardisatie aan 'pas toe of leg uit'-lijst
Het College Standaardisatie heeft drie Juriconnect-standaarden toegevoegd aan de 'pas toe of leg uit'-lijst met open standaarden. Het Forum en College Standaardisatie bevorderen interoperabiliteit en de toepassing van open standaarden binnen de Nederlandse overheid. Zie ook het op www.forumstandaardisatie.nl geplaatste persbericht en de op de site opgenomen 'pas toe of leg uit'-lijst.
In het persbericht wordt het belang van de Juriconnectstandaarden onderstreept door Ad van Luyn, CFO bij de Belastingdienst: "Met de Juriconnect-standaarden kan de overheid haar eigen juridische informatie makkelijker koppelen en hergebruiken. Bovendien zorgen de standaarden voor een open juridische infrastructuur waarop marktpartijen, zoals uitgeverijen, diensten met meerwaarde kunnen aanbieden."