Klachten

Klachten over de opzet of de uitvoering van het beheerproces van de Juriconnectstandaarden dienen ingediend te worden bij het secretariaat van het platform via info@juriconnect.nl. Klachten dienen niet gericht te zijn op personen en niet beledigend of anderszins fatsoensnormen te overschrijden. Het secretariaat maakt klachten openbaar, inclusief organisatie en functie van de indiener. De klachten worden voorgelegd aan de Stuurgroep Juriconnect, om te bepalen hoe onafhankelijke beoordeling kan plaatsvinden. De indiener van de klacht krijgt zo spoedig mogelijk en altijd terugkoppeling over de voortgang van en beslissing over zijn klacht.