Deelnemen

Bent u een organisatie die een rol heeft in de juridische informatieketen en bent u ge´nteresseerd om actief deel te nemen in het platform, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het secretariaat:
E-mail: info@juriconnect.nl (Stipp)
Telefoon: 0570 502160.

Actieve deelname aan de Stuurgroep van het platform wordt voorbehouden aan organisaties die daadwerkelijk een relevante rol vervullen in de juridische informatieketen en die als groep nog niet of onvoldoende vertegenwoordigd zijn. De criteria hiervoor zijn beschreven in het document Voorwaarden participatie.
Uw aanvraag zal op deze criteria in de eerstvolgende bijeenkomst van de stuurgroep in behandeling worden genomen, waarna u zo spoedig mogelijk bericht ontvangt.
De kosten voor ontwikkeling van standaarden en de beschikbaarstelling daarvan worden gezamenlijk gedragen door de partijen die actief deelnemen aan de Stuurgroep van het platform.

Bijdragen aan de standaarden kunnen alleen worden gedaan onder de voorwaarde dat zij geheel vrij van rechten zijn.