Achtergrond

In 2003 is op de Middenstipp het thema “Contentintegratie” belicht. De Middenstipp is een jaarlijks door Stipp georganiseerde bijeenkomst waarin keyplayers in de informatiemaatschappij informeel over ontwikkelingen van gedachten wisselen.
De sterke toename in het gebruik van nieuwe informatiedragers en de veranderende rollen en behoeften van de diverse partijen die informatie produceren en gebruiken, stond bij de 2003-bijeenkomst centraal. De behoefte om daarin tot een gezamenlijke afstemming te komen van standaarden voor informatieuitwisseling en verrijking was evident, opdat redundantie in de informatieketen zoveel mogelijk kan worden voorkomen.
Op initiatief van de Belastingdienst is er in vervolg hierop een project geďnitieerd om te komen tot een gezamenlijke aanpak binnen het fiscaal-juridische domein. Inmiddels is dit initiatief uitgemond in het Platform voor informatieuitwisseling en -standaardisatie in het juridisch domein, met de naam Juriconnect.

Zie ook bijgaand artikel van de oud-voorzitter van Juriconnect, Frans Rikhof, waarin de achtergrond nader wordt beschreven.

Op deze website worden de doelstellingen, deelnemende partijen en organisatie van dit platform beschreven en worden de resultaten met documentatie beschikbaar gemaakt.