Gebruik DTDs en Schemas

Binnen Juriconnect is een discussie gevoerd inzake het gebruik van DTDs en Schemas bij bestandsuitwisseling. Het besluit dat door de stuurgroep is genomen op advies van de werkgroep, kunt u hieronder downloaden. In dit besluit zijn tevens de belangrijkste overwegingen weergegeven die hieraan ten grondslag hebben gelegen.

Besluit Stuurgroep Juriconnect