Best practices

De leverancier wil verwijzingen naar wetgeving en jurisprudentie aanbrengen in zijn content.

Content leverancier:
Leverancier bepaalt eigen formaat

De leverancier bepaalt zelf hoe de verwijzingen worden opgeslagen in zijn content, maar vervangt bij levering aan de afnemer de verwijzingen in de eigen notatie door verwijzingen volgens de standaard. De webservices kunnen hierbij een hulpmiddel zijn.

Levering aan afnemer met gestandaardiseerde verwijzingen:

Leverancier levert standaardlinks aan afnemer

De afnemer vertaalt de verwijzingen in de standaardnotatie naar zijn eigen omgeving. Hierbij zijn meerdere mogelijkheden.

Voorbeeld 1

De afnemer gebruikt alle door de leveranciers geleverde informatieonderdelen. Van leverancier 1 wordt de wet en het commentaar gebruikt; van leverancier 2 het commentaar. De commentaren van leverancier 2 worden gelinkt aan de wetgeving van leverancier 1. De link naar de BNB wordt vertaald naar een deeplink naar een website van leverancier 2 met de BNB documenten.
Afnemer vertaalt verwijzingen naar eigen omgegeving

Voorbeeld 2

Van leverancier 1 en 2 worden alleen de commentaren gebruikt; De verwijzing naar wetgeving wordt vertaald in een deeplink naar de wet op http://www.wetten.nl. De jurisprudentie verwijzing gaat niet meer naar de bewerkte uitspraak maar naar de officiŽle zoals die gepubliceerd is op http://www.rechtspraak.nl

Afnemer vertaalt verwijzingen naar alternatieve omgegeving