Welkom bij Juriconnect,

De documentatiesite van het Platform voor informatieuitwisseling en
–standaardisatie in het juridisch domein. Het platform beoogt gezamenlijk afspraken te maken, om te komen tot een meer efficiente informatieuitwisseling binnen de juridische informatieketen.

Nieuws

Vergaderschema Stuurgroep Juriconnect 2022
  • Vrijdag 23 september

Meer informatie

Meer informatie over de doelstellingen van en deelnemende partijen aan dit platform vindt u terug op deze website bij het onderdeel Organisatie.