Welkom bij Juriconnect,

De documentatiesite van het Platform voor informatieuitwisseling en
–standaardisatie in het juridisch domein. Het platform beoogt gezamenlijk afspraken te maken, om te komen tot een meer efficiente informatieuitwisseling binnen de juridische informatieketen.

Nieuws

De standaard Juriconnect heeft in de informatieketen haar weg gevonden

Op donderdagmiddag 24 januari 2019 heeft bij de Raad van State een informatiebijeenkomst van Juriconnect plaatsgevonden. De bijeenkomst werd erg goed bezocht. Vanuit diverse disciplines uit het juridisch/fiscaal werkveld waren vertegenwoordigers aanwezig. Met een inleiding van Bart-Jan van Ettekoven, voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, werd de bijeenkomst geopend. Vervolgens hebben diverse ervaringsdeskundigen vanuit de Overheid, uitgeverswereld en organisaties van kenniswerkers hun toepassingen en ervaringen met elkaar gedeeld. Een bijeenkomst waarin het belang van de inzet van de Juriconnect standaarden door een ieder werd bevestigd. De standaarden zullen worden doorontwikkeld en er zullen, zoals bij alle standaarden, tools voor het gebruik worden ontwikkeld. Als bijlage worden naast het programma ook de sheets van de inleidingen gevoegd.

Presentaties
Platform Open Recht
Juridisch doctrine register
LinkeXtractor: orde in de citatiechaos
Sdu Rechtsorde
Wolters Kluwer, toepassing van Juriconnect

Klik hier voor het programma

Meer informatie

Meer informatie over de doelstellingen van en deelnemende partijen aan dit platform vindt u terug op deze website bij het onderdeel Organisatie.